Fortbildningsdag i Linköping 14 augusti

Östgötakretsen av Historielärarnas förening håller sin årliga fortbildningsdag för historielärare tisdagen den 14 augusti 2018. Liksom tidigare år håller vi till på Katedralskolan i Linköping, ett längre stenkast från Resecentrum. Dagen inleds med ett föredrag om barn under andra världskriget (Karin Zetterqvist Nelson). Därefter behandlas historiebruk (David Ludvigsson) och populärhistoriska tidskrifter i undervisningen (Marianne Sjöland). Mer information om program och anmälan (senast 20 juni) finns efter länken. Välkomna!

Preliminärt program

9.00-9.15          Kaffe

9.15-9.25          Inledning

9.25-10.25        Karin Zetterqvist Nelson, professor i Tema barn, Linköpings universitet: Nya hem i Sverige. Transporter av finska krigsbarn under andra världskriget och samtidens syn på föräldra-barn-separationer.

10.25-10.30      Bensträckare

10.30-11.30      David Ludvigsson, bitr. professor i historia, Linköpings universitet: Historiebruk i forskning och undervisning

11.30-13.00      Lunch, intages på valfri restaurang, t.ex. Hagdahls kök eller Konsert & Kongress

13.00-15.00      Marianne Sjöland, fil. dr, verksam vid Malmö universitet samt Folkuniversitetet: Populärhistoriska tidskrifter i historieundervisningen. (Föredrag och workshop, inkl. paus för fika)

15.00-15.15      Avslutning på fortbildningsdagen inkl. val av Östgötakretsens styrelse

Anmälan

Tack vare samarbete mellan Historielärarnas förening och Linköpings universitet kan fortbildningsdagen hållas kostnadsfri. Kaffe finns till självkostnadspris. Lunch intas på egen bekostnad någonstans i grannskapet. Anmäl att du kommer till goran.sparrlof (snabel) gmail.com senast den 20 juni. Bekräftelse och ev ändringar i programmet meddelas till den e-postadress som anmälan kommer ifrån.

Bli medlem i HLF!

Den som vill bli medlem i Historielärarnas förening för att stödja våra ansträngningar att stärka historieämnet och ge dig själv och andra historielärare goda förutsättningar för ämnesfortbildning är varmt välkommen att bli det! Se vidare om medlemskap här eller kontakta weronica.ader (snabel) ju.se.  Passa på att bli medlem nu så hinner du få föreningens årsbok som publiceras i början av juni.