Skolverket ska inventera behovet av fortbildningsinsatser för lärare i historia

Som svar på HLF:s skrivelse den 20 augusti meddelar Skolverket att grundskolans lärare ska få stöd för att implementera den reviderade kursplanen. Stödmaterialet ska vara ämnesspecifikt och ska finnas tillgängligt under våren 2021 eftersom den nya kursplanen börjar gälla under sommaren. Vidare ska Skolverket inventera behovet av kompetensutveckling specifikt för historielärare.