HLF:s ordförande ny ledamot i insynsrådet vid Statens historiska museer

Regeringen har idag utsett två nya ledamöter i insynsrådet vid Statens historiska museer. Som en av de tillförordnade utsågs HLF:s ordförande Anders Persson. För mer information se regeringens pressmeddelande här.