HLF välkomnar förslaget om fler timmar till skolämnet historia i grundskolan

I slutet av december skickade Skolverket ut ett förslag om ny timplan i grundskolan på remiss. I sitt yttrande till myndigheten välkomnar Historielärarnas förening stora delar av det nya förslaget. Läs föreningens hela remissvar här.