Bilder från Köpenhamnsexkursionen 19 maj

Den 19 maj anordnade Skånekretsen i Historielärarnas förening en heldagsexkursion i Köpenhamn på temat andra världskriget. Nästan 30 historielärare deltog i stadsvandring, besök på Frihetsmuseet och umgänge med den danska historielärarföreningen.

Exkursion i Köpenhamn

Exkursion i KöpenhamnExkursion i Köpenhamn