Välkomna till en fortbildningseftermiddag om den nya kursplanen i historia för grundskolan!

1 juli 2022 började en ny läroplan att gälla för grundskolan (Lgr22). Skånekretsen i Historielärarnas förening bjuder in SO- och historielärare till ett kostnadsfritt digitalt fortbildningstillfälle om den nya kursplanen i historia torsdagen 22 september 2022.

Jessica Jarhall, undervisningsråd på Skolverket, inleder med att presentera tankarna och arbetet bakom 2022-års kursplan i historia för grundskolan. Därefter föreläser Per Eliasson, professor emeritus vid Malmö Universitet, om hur lärare kan undervisa om historiebruk i linje med den nya kursplanens syfte och centrala innehåll.

Varmt välkomna!