Samråd om undervisningen om nationella minoriteter

Skolverket inbjuder till ett “samråd med ämneslärare om undervisningen om nationella minoriteter” i Stockholm den 2 maj. Anmälan om deltagande ska göras senast den 25 april. Mer information finns på Skolverkets hemsida.