Historiedagarna i Uppsala flyttas till 2021

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna har beslutat att flytta årets planerade konferens till nästa höst. Nytt datum för Historiedagarna i Uppsala blir troligen den 8–10 oktober 2021 och mer information finns på DSH:s hemsida.

Senareläggningen av Historiedagarna innebär också att möjligheten att nominera årets historielärare skjuts fram till nästa år.