HLF fortsätter att försöka medverka till mer tid för historieundervisning i den svenska grundskolan

HLF har under flera år sökt verka för att få Skolverket och ansvariga politiker att utverka mer tid till historieundervisning. Den 23:e december skickade utbildningsdepartementet ut ett förslag till ny timplan som har en sådan inriktning. HLF utgör en av de utvalda remissinstanserna. Läs vårt remissvar här [remiss skolverket timplan_Hlf vt23]