Ämnesföreningar återfår statligt stöd

Utbildningsminister Gustav Fridolin lovar i en artikel i Svenska Dagbladet den 24 januari att återinföra det statliga stödet till ett antal ämnesföreningar. Beskedet kommer sedan föreningarna, däribland HLF, i en debattartikel protesterat mot Skolverkets beslut i höstas att dra in stödet.